KALAMIDAD

This word is from the Spanish calamidad.

kalamidad
calamity

natural na kalamidad
natural calamity

mga natural na kalamidad
natural calamities

MGA KASINGKAHULUGAN SA TAGALOG

sakuna, kapahamakan, aksidente, disgrasya, katastrope, malaking hirap, kasamaang-palad, matinding tiisin