KALABAW

Kalabaw / Carabao

Scientific name: Bubalus bubalis carabanesis

kalabaw
carabao

The so-called water buffalo of the Philippines, the carabao has officially been officially recognized by the government as the national animal of the country!


KALABAW
Masdan ang kalabaw
Habang nakasingkaw
Sa ginta ng linang
Sa init ng araw
Laging kaibigan. 

— Landicho