KAKAYAHAN

root word: kaya

kakayahan
ability, capacity, skills

kakayahang agrikultura
agricultural skill

kakayahang industriyal
industrial skill

kakayahang artistiko
artistic skill

kakayahang magamit ang kaalaman
ability to use (apply) knowledge

kakayahang magsalita sa wikang Filipino
ability to speak in the Filipino language

Nagdududa ka ba minsan sa kakayahan mo?
Do you sometimes doubt your ability?

May kakayahan tayong magtrabaho.
We have the ability to work.

Bigyang-laya ang inyong kakayahang artistiko sa paglikha ng kaakit-akit na mga ensalada!