KAILAN

anong panahon, anong araw

katanungan hinggil sa panahon o sandali ng pangyayari

Kailan?
When?

Kailan ang kaarawan mo?
When is your birthday?

Kailan ka darating?
When are you arriving?

Kailan ka kakain?
When will you eat?

Kailan ang kaarawan ng nanay mo?
When’s your Mom’s birthday?

Kailan tayo magkikita?
When will we meet?

Kailan ang bakasyon mo?
When’s your vacation?

Kailan tayo mag-uusap?
When are we going to talk to each other?

Kailan tayo magkikita?
When are we going to see each other?

Kailan kaya tayo magkikita muli?
I wonder when we’re going to see each other again…

Kailan mo ako tatawagan?
When are you going to call me?


To ask for a specific time, use Anong oras? (What time?)

Kailan is shortened in Tagalog conversation and online as kelan.