KAHAPON

root word: hapon, meaning ‘afternoon’

kahapon
yesterday

kahapon ng umaga
yesterday morning

kahapon ng hapon
yesterday afternoon

kahapon ng gabi
“yesterday night”

kagabi
last night

kahapon lamang
just yesterday

kahapon at ngayon
yesterday and today

Nasaan ka kahapon?
Where were you yesterday?

Saan ka pumunta kahapon?
Where did you go yesterday?

Pumunta ako sa bahay mo kahapon.
I went to your house yesterday.

Nakita kita kahapon ng hapon.
I saw you yesterday afternoon.