‘July’ in Tagalog

Hulyo
July

buwan ng Hulyo
month of July

tag-init
hot season
summer

tag-araw
sunny season
summer

mainit
hot

paputok
fireworks

sorbetes
ice cream

Kailan sa Hulyo?
When in July?

sa ika-apat ng Hulyo
on the fourth of July

sa Hulyo
in July

sa buwan ng Hulyo
in the month of July

sa unang araw ng Hulyo
on the first day of July

sa unang Lunes ng Hulyo
on the first Monday of July

sa huling araw ng Hulyo
on the last day of July

sa huling linggo ng Hulyo
on the last week of July

sa susunod na Hulyo
next July

Magkita tayo sa susunod na Hulyo.
Let’s see each other next July.

Magkita-kita tayo sa susunod na Hulyo.
Let’s all meet next July.