The Famous Poem ‘Trees’ in Tagalog

Rufino Alejandro’s Tagalog translation of Joyce Kilmer’s famous English poem “Trees”


Punungkahoy

Sa aking palagay ay hindi na ako makakakita pa
Ng tulang sindikit nitong punungkahoy na kaaya-aya

Bibig na dayukdok di ibig alisin sa pagkakadikit
Sa dibdib ng lupang ang daloy ng buhay, walang kasingtamis

Sa buong maghapon, sa mukha ng Diyos lamang nakatingin
Ang dahunang bisig ay nangakataas sa pananalangin

Kung nagtatag-init, ang malagong buhok ay nahihiyasan
Ng pugad ng ibong pugad din ng tuwa at kaligayahan

Sa kanyang kandungan, ang kabusilaka’y doon umiidlip
Sa buhos ng ulan ay magkarayamang nakikipagtalik

Tula’y nagagawa ng mga gaya kong mulala at hangal,
Mga punungkahoy, ang nakagagawa’y tanging Diyos lamang.

– salin ni Rufino Alejandro


Trees

I think that I shall never see
A poem lovely as a tree.

A tree whose hungry mouth is prest
Against the sweet earth’s flowing breast;

A tree that looks at God all day,
And lifts her leafy arms to pray;

A tree that may in summer wear
A nest of robins in her hair;

Upon whose bosom snow has lain;
Who intimately lives with rain.

Poems are made by fools like me,
But only God can make a tree.

– by Joyce Kilmer (1886–1918)