ITIK-ITIK, Filipino Folk Dance

The itik-itik is a dance from Surigao, in which the movements of a duck are imitated. An itik is a species of duck.


According to folklore, this traditional dance was first performed by a young woman named Kanang who was the best dancer in the province of Surigao del Norte. At a baptismal reception, she was asked to perform and she improvised her dance steps to imitate the way a duck walks and splashes water on its back to attract a mate.

Filipino children sing a fun Tagalog version that involves simply repeating the lyrics “Itik-itik sa Manila Zoo…” over and over again.

TAGALOG LYRICS TO THE ITIK-ITIK SONG

Itik-itik kung tagurian
ito’y sayaw sa ating bayan
humanga ang sangdaigdigan
na sa taglay mong katangian
Sa kaway ng iyong mga kamay
at sa imbay ng iyong baywang
anong ganda at anong inam
kapag ito ay minamasdan

Itik-Itik Dance Costume

Itik-Itik Dance Costume