ITAGÒ

root word: tagò

itagò
to hide, keep

Itagò mo ito.
Hide this. / Keep this.

Itinago ko ang libro.
I hid the book.

Saan mo itinago ang pera?
Where did you hide the money?

Para sa iyo ito.
This is for you.
= Keep this.

Hindi mo kailangang ibalik sa akin.
You don’t need to return it to me.
= Keep it.