IPIN

short for ngipin

ipin
tooth, teeth

The standard Tagalog word for tooth is ngipin,
but most Filipinos simply say ipin.

magagandang ipin
beautiful teeth

puting ipin
white teeth

dilaw na ipin
yellow teeth

Maganda ang ipin mo.
Your teeth are beautiful.

Nahihiya akong ngumiti kasi sungki-sungki ang ipin ko.
I’m embarrassed to smile because my teeth are crooked.


Related Tagalog words:

pangil
fang, tusk

nguya
chew