IPAUBAYA

root word: ubaya

ipaubaya
to entrust, relinquish

ipaubaya sa langit
leave to heaven

Ipaubaya mo sa langit.
Leave it up to heaven.

Ipaubaya mo ito sa kanila.
Leave this for them to handle.

Ipaubaya mo sa susunod na saling-lahi.
Leave it to the next generation.

Ipinaubaya ko kay Ana.
I left it up to Ana.