IPAGDARASAL

root word: dasal

Ipagdarasal ko ang iyong kaligtasan.
I will pray for your safety.

Ipagdarasal ko po ang inyong kaligtasan.
I will pray for your safety. (to older people)

Ipagdarasal ko ang kanilang kaligtasan.
I will pray for their safety.

Ipagdarasal kita.
I will pray for you.

Ipagdarasal ko po kayo.
I will pray for you. (spoken to elders)