Ilang-Ilang Song

The Filipina singer heard here is the soprano Sylvia La Torre.

 
ORIGINAL TAGALOG LYRICS

Mabangong bulaklak
simbango ng buhay
humahalimuyak
sa gabi at araw

Bulaklak na tangi
na lunti ang kulay
kahit na malanta
may bango ring taglay

KORO:

Iya’y ilang-ilang
ang tanging bulaklak
na ang katamisa’y hindi kumukupas
Bulaklak na tangi
na namumukadkad
sa tangkay
ng isang pag-ibig na tapat.

 
FREE ENGLISH TRANSLATION

Fragrant flower
as fragrant as life
gives off a scent
night and day

A rare flower
that’s green in color
even after wilting
still has a fragrance

CHORUS:

That’s the ylang-ylang
the only flower
whose sweetness doesn’t fade
An exceptional flower
that blooms
on the branch
of a faithful love.