IBONG ADARNA – Tagalog

Ang korido ng Ibong Adarna ay ang kasaysayan ng isang hari na Fernando ang pangalan at ang asawa ay Reyna Valeriana. May tatlo silang anak na ang mga pangalan ay prinsipe Pedro, prinsipe Diego at prinsipe Juan.

Ang Alamat ng Ibong Adarna

‘The Legend of the Adarna Bird’ in Tagalog


Oh, Birheng kaibig-ibig
Ina naming nasa langit,
Liwanagan yaring isip
Nang sa layo’y di malihis.

Ako’y isang hamak lamang
taong lupa ang katawan,
mahina ang kaisipan
at maulap ang pananaw.

Labis yaring pangangamba
na lumayag na mag-isa,
baka kung mapalaot na
ang mamangka’y di makaya.

Kaya, Inang matangkakal
ako’y iyong patnubayan,
nang mawasto sa pagbanghay
nitong kakathaing buhay.

At sa tanang naririto
nalilimping maginoo
kahilinga’y dinggin ninyo
buhay na aawitin ko.

Noong mga unang araw
sang-ayon sa kasaysayan,
sa Berbanyang kaharian
ay may haring hinangaan.

Sa kanyang pamamahala
kaharia’y nanagana
maginoo man at dukha
tumanggap ng wastong pala.

Bawa’t utos na balakin
kaya lamang pairalin,
kung kaniya nang napaglining.

Kaya bawat kamalian,
bago bigyang kahatulan
nililimi sa katuwiran.

Pangalan ng haring ito
ay mabunying Don Fernando.
sa iba mang mga reyno
tinitingnang maginoo.

Kabiyak ng puso niya
ay si Donya Valeriana,
ganda’y walang pangalawa
sa bait ay uliran pa.

Sila ay may tatlong anak,
tatlong bunga ng pagliyag
binata na’t magigilas,
sa reyno ay siyang lakas.

Si Don Pedro ang panganay
may tindig na pagkainam,
gulang nito ay sinundan
ni Don Diegong malumanay.

Ang pangatlo’y siyang bunso
si Don Juan na ang puso
sutlang kahit na mapugto
ay puso ring may pagsuyo.

Anak na kung palayawan
Sumikat na isang Araw,
kaya higit kaninuman,
sa ama ay siyang mahal.

Salang mawalay sa mata
ng butihing ama’t ina
sa sandaling di makita
ang akala’y nawala na.


Ang korido ng Ibong Adarna ay ang kasaysayan ng isang hari na Fernando ang pangalan at ang asawa ay Reyna Valeriana. May tatlo silang anak na ang mga pangalan ay prinsipe Pedro, prinsipe Diego at prinsipe Juan.

Ang tatlong magkakapatid ay pinaturuang mabuti ng paghawak ng patalim sapagka’t silang lahat ay may hangad ng korona. Sila ay pawang masasaya sa kanilang palasyo at sa tuwina ay may mga tawanan at halakhakan.

This modern Tagalog version of ‘Alamat ng Ibong Adarna’ will be continued soon!