Ibong Adarna (Summary)

Buod ng Ibong Adarna

Sina Haring Fernando at ang kanyang asawang si Donya Valeriana ay namumuno sa kaharian ng Berbanya. Mayroon silang tatlong anak: sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan. Si Don Juan ang paborito ng mag-asawa.

Isang gabi, napanaginipan ng hari na may dalawang traydor na naghahandang pagtaksilan si Don Juan. Natakot at lubhang nalungkot ang hari at hindi niya nang makayanang kumain pa. Nagkasakit siya at walang sinuman sa mga manggagamot ng kaharian ang nakaalam kung paano siya gagamutin.

May isang matandang engkantado ang nagbigay-abiso na ang iisang makagagamot sa hari ay ang awit ng ibong Adarna.

Sa ganoon, pinagsabihan ni Haring Fernando ang kanyang panganay na si Don Pedro na hanapin ang ibon. Pagkaraan ng tatlong buwan ng paghahanap sa gubat, hangga’t sa mamatay ang kanyang kabayo, napadpad si Don Pedro sa paanan ng isang puno, kung saan siya namahinga. Hindi niya alam na ang punong iyon ay kung saan natutulog ang ibong Adarna kapag gabi.

To be continued…