HULYO

buwang sumusunod sa Hunyo, ikapitong buwan ng taon

Hulyo
= July

tag-araw
sunny season
summer

tag-init
hot season
summer

Magkita tayo sa Hulyo.
Let’s see each other in July.

Kailan sa Hulyo?
When in July?

Sa ika-apat ng Hulyo
on the fourth of July

sa unang araw ng Hulyo
on the first day of July

sa unang Lunes ng Hulyo
on the first Monday of July

sa huling araw ng Hulyo
on the last day of July

sa huling linggo ng Hulyo
on the last week of July

sa susunod na Hulyo
next July


araw
sun

mainit
hot

paputok
fireworks

hangin
wind

magbabad sa tubig
soak in water

lumangoy
swim

magbakasyon
to vacation

magtrabaho
to work

sorbetes
ice cream

buwan ng sorbetes
ice-cream month

kumain ng sorbetes
eat ice cream

The Filipino word for “July” comes from the Spanish julio.