‘Hug’ in Tagalog

The Tagalog word for ’embrace’ is yakap.

Yakapin mo ako.
Hug me.

Gusto kong yakapin mo ako.
I want you to hug me.

isang malaking yakap
one big hug

Bigyan mo ako ng isang malaking yakap
Give me a big hug.

Payakap naman.
C’mon, let me have a hug.

Huwag mo siyang yakapin.
Don’t hug him/her.

Yakapin mo siya.
Hug him/her.

Yakapin mo ang nanay mo.
Go hug your mom.

Bigyan mo ng malaking yakap ang tatay mo.
Give your dad a big hug.

isang yakap para sa iyo
a hug for you

malaking yakap para sa iyo
big hug for you

huling yakap
final embrace

yakap sa dilim
embrace in darkness

ang iyong yakap
your embrace

Miss ko ang iyong yakap.
I miss your embrace.

ang yakap mo’t halik
your embrace and kisses

Miss ko ang iyong yakap at halik.
I miss your embrace and kisses.

Nagyakapan sila.
They gave each other hugs.

Huwag mo siyang yakapin.
Don’t give him/her a hug.