How to Pronounce Tagalog

Tagalog
Tagalog

Tagalog
Tagalog

Tagalog lang
Tagalog only

Matutong magsalita ng Tagalog.
Learn to speak Tagalog.

Dito sa “Tagalog Lang.”
Here at “Tagalog Lang.”

Please don’t pronounce “Tagalog” like the English word ‘tagalong’ — No!