Vocabulary List: Hobbies

libangan = hobby

mga libangan
hobbies

paghahalaman
gardening

pangungulekta ng mga barya 
coin collecting / numismatics

pangungulekta ng mga selyo 
stamp collecting

pagtanaw ng mga ibon 
bird watching

 pangungulekta ng mga bato 
rock collecting

 pangungulekta ng mga kabibe 
shell collecting

 pangungulekta ng mga paruparo 
butterfly collecting

 pangungulekta ng mga bagay na antigo o sinauna 
antique collecting

 pangungulekta ng mga manika 
doll collecting

 pangungulekta ng mga butones 
button collecting

 pagpipinta ng larawan 
picture painting

 paglililok ng sabon 
soap sculpting

 paglalayag ng bangka 
boat sailing

 pagmumodelo ng putik 
clay modeling

 potograpiya 
photography

 pagmamadyik 
doing magic