HIYA

pangingimi, kakimian, kaumiran

Walang hiya.
Shameless.

Walang hiya ka!
You have no shame!

 

hiya
shame, disgrace, humiliation

nahihiya
to be shy, embarrassed

Nahihiya ako.
I’m shy. (I’m ashamed.)

Nakakahiya.
It’s embarrassing / humiliating.

Huwag kang mahiya.
Don’t be shy. Don’t feel ashamed.

Ang galing mong manghiya ng tao.
You’re good at shaming people.


kahiya-hiya
disgraceful, shameful

Kahiya-hiya ang ginawa mo.
What you did was disgraceful.