HIRAM

bagay na kinuha sa kondisyong isasauli rin; hinalaw, binuod, kinuha, hinango (tulad ng mga bagay na pampanitikan)

hiram
something borrowed

mga hiram na salita
borrowed words

Pahiram ng _____.
Let me borrow _______.

Pahiram ng lapis.
Let me borrow a pencil.


humiram
borrowed something

Humiram ako ng lapis.
I borrowed a pencil.

Humiram ka ng tinidor.
Borrow a fork.


hiramin
to borrow something

Hiramin mo ang bisikleta ni Maria.
Borrow Maria’s bicycle.


panghihiram
borrowing

panghihiram sa ibang wika
borrowing from another language