HINTAY

pag-aantabay

hintay
wait

maghintay
to wait

Maghintay ka.
Wait. W8. You wait.

maghintayan
to wait for each other


paghihintay
the act of waiting

Namuti ang buhok sa paghihintay.
Hair turned white in waiting.


Hintayin mo ako!
Wait for me!

Gaano katagal silang naghintay?
How long did they wait?

Naghintay ako nang matagal.
I waited for a long time.

Hinihintay ko ang pagdating nila.
I am waiting for their arrival.

Hintay! Teka muna! Sandali lang!


The related Tagalog word antay means to wait briefly.