HINAING

root word: daing

hinaing
supplication

mga hinaing ng puso
supplications of the heart

hinaing
complaint, grievance

mga hinaing
complaints, grievances

Mga kasingkahulugan: pakiusap, luhog, hinakdal, samo, pamanhik, panikluhod

A common Filipino word for “complaint” is reklamo.