HIMAY

paglugas o pag-aalis ng mga butil mula sa kinakapitang busal, tulad ng mais; pagtalop, akba

himay
shelling grains

maghimay
to shell

maghimay
to remove strings from beans

paghihimay ng mais
stripping corn

paghihimay ng isda
deboning fish

Himayin mo muna ang isda.
First remove the bones from the fish.

ang proseso ng paghihimay-himay sa teksto
the process of breaking down the text for analysis


pahingalay o pahinga matapos magtrabaho

himay
rest after work


A similar-looking Tagalog word is himaymay (tranquility).