HILIK

hilik
snore

humilik
to snore

paghilik
snoring

Ano ang remedyo sa paghilik?
What’s the remedy for snoring?

gamot para sa hilik
medicine for snoring
= treatment for snoring

Humihilik ka ba?
Do you snore?

Humihilik ba ang asawa mo ‘pag natutulog?
Does your spouse snore when she/he sleeps?

Namamana ba ang hilik?
Can snoring be inherited?