HILAW

hilaw: hindi hinog (not ripe)


Mahilig ang mga Pilipinong kumain ng hilaw na mangga.
Filipinos love eating green mangoes.

Hindi pa hinog ang mga bayabas.
The guavas aren’t ripe yet.

Huwag kainin kapag hilaw pa.
Don’t eat (it) if it’s still not ripe.