HELE

hele
lullaby

kanta (awit) na pampatulog sa bata
song for putting children to sleep


Mga Halimbawa ng Hele
Examples of Tagalog Lullabies


Sanggol kong anak ng giliw
Matulog ka nang mahimbing
Marami akong gagawin
Huwag mo akong abalahin.


Matulog ka na, bunso,
Ang ina mo ay malayo
At hindi ka masundo,
May putik, may balaho.