HATID

pagsama; pagdadala ng bagay sa bibigyan; pagsubaybay, pagsabay

hatid
escort, accompany

Ihatid mo si Nena sa bahay.
See Nena home.

In Filipino culture, escorting a woman home and making sure she gets through the door safely is very important.

Sinong maghahatid sa iyo?
Who’s going to see you home?

Ihahatid kita. Huwag kang mag-alala.
I’ll see you home. Don’t worry.

ihatid sa dambana
“to take to church” = marry

Ihahatid kita sa dambana.
I’ll take you to church.

past tense: hinatid