Happy Valentine’s Day!!!

Valentines?

Maligayang…
Happy…

araw
day

ng
of

mga puso
hearts

Araw ng Mga Puso
Day of Hearts
= Valentine’s Day

Maligayang Araw ng Mga Puso!
Happy Valentine’s Day!


Mahal Kita
I Love You

Gusto kitang makasama sa Araw ng Mga Puso.
I want to be with you on Valentine’s Day.