‘Happy Easter’

Maligayang Linggo ng Pagkabuhay!
Happy Easter Sunday!

itlog
egg

mga itlog
eggs

kuneho
rabbit

puting kuneho
white bunny

simbahan
church

Muling Pagkabuhay  ni Hesus
Resurrection of Jesus

Maligayang Paskwa ng Pagkabuhay!
= Maligayang Pasko ng Pagkabuhay!
Happy Easter!