Halimbawa ng Metapora

Ano ang Metapora?

Ang metapora o pagwawangis ay isang tuwirang paghahambing na ang dalawang bagay na pinagtutlad ay ipinapalagay nang iisa o nagkakaisa at ipinahahayag ito sa pamamagitan ng paglalapat ng pangalan, tawag, katangian, o gawain ngisang bagay sa bagay na ihinhahambing.

Pagkakaiba ng Metapora sa Pagtutulad

Ang metapora (metaphor) ay naiiba lamang sa pagtutulad (simili) sa di paggamit ng mga salita o pariralang pagtutulad.

PAGTUTULAD

Para kang baboy.
You are like a pig.

METAPORA

Baboy ka!
You’re a pig!


MGA HALIMBAWA NG METAPORA

Si Elena ay isang magandang bulaklak.
Ellen is a beautiful rose.

Ang mga nangangalaga sa akin ay mga anghel.
Those taking care of me are angels.

Ang kanilang bahay ay malaking palasyo.
Their house is a large palace.

Si Inay ay ilaw ng tahanan.
Mom is the home’s light.

Si Miguel ay hulog ng langit.
Michael is a gift from heaven.


Leave a Comment