Maikling Kuwentong Pambata

Ito ay isang halimbawa ng maikling kuwento. This is an example of a short story in Tagalog with English translation afterwards.

MAIKLING KUWENTO SA TAGALOG

Isang araw, naglalakad si Elena sa tabi ng dagat.

Dahil sa kadaraan na bagyo, may libo-libong isdambituin ang napadpad sa baybay, naghihingalo dahil hindi sila mabubuhay sa natutuyong buhangin.

Nakita ni Elena ang isang bata na pumupulot sa mga isdambituin at isa-isa niya itong hinahagis pabalik sa dagat.

Nilapitan ni Elena ang bata at nagtanong, “Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Napakaliit mong bata at kahit may kasama ka pang isang libong katao, hindi masasagip ang lahat ng mga isdambituing ito. Wala kang magagawang tulong sa kanila.”

Ngumiti ang bata at pinulot ang isa pang isdambituin. Inihagis niya ito sa dagat at nagsabi, “Meron po akong nagawa para sa isdambituing yaon.”


ENGLISH TRANSLATION


One day, Ellen was walking by the ocean.

Because of the recent storm, thousands of starfish had become stranded on the shore, dying because they cannot survive on the drying sand.

Ellen saw a child picking up the starfish and throwing them back to the ocean one at a time.

Ellen approached the child and asked, “What do you think you’re doing? You’re such a small child and even if you had a thousand people with you, all these starfish can’t be saved. There’s nothing you can do to help them.”

The child smiled and picked up another starfish. He threw it into the ocean and said, “I was able to do something for that starfish.”


Maikling Kuwento: Ang Silindro Ni Doy