HALIK

beso, pagsayad ng labi sa alinmang bahagi ng katawan

halik
kiss

Halikan mo ako.
Kiss me.

Hinalikan nila ako.
They kissed me.

matamis na halik
a sweet kiss

mahabang halik
a long kiss

Puwede ba kitang halikan?
May I kiss you?

Gusto kitang halikan.
I want to kiss you.

Papadalhan kita ng maraming mga halik.
I’ll be sending you a lot of kisses.