Halik Song by Aegis

The word halik means kiss. In this song, the singer is plaintively singing that she misses her ex-lover’s kiss and asking why he left her.

 

ORIGINAL TAGALOG LYRICS

 
Ayoko sana na ikaw ay mawawala
Mawawasak lamang ang aking mundo
Ngunit anong magagawa
kung talagang ayaw mo na
Sino ba naman ako para pigilin ka?

Lumayo ka man ay maiiwan
Ang bakas ng ating pagmamahalan
Ang awiting ito ay alaala
na hindi kita malilimutan

– – – –

‘Pagka’t ikaw ang
tanging laman ng aking mundo
Ng aking puso, ng aking buhay

Ang halik mo, na-mi-miss ko
Ang halik mo, na-mi-miss ko
Bakit iniwan mo ako?

– – – –

Nasasaktan ako, oh baby
Sa tuwing nakikita ka
Naninibugho ako, oh baby
‘Pag may kasama kang iba…

(Instrumental)

Nasasaktan ako, oh baby
Sa tuwing nakikita ka
Naninibugho ako, oh baby
‘Pag may kasama kang iba…

– – – –

‘Pagka’t ikaw ang
tanging laman ng aking mundo
Ng aking puso, ng aking buhay

Ang halik mo, na-mi-miss ko
Ang halik mo, na-mi-miss ko
Bakit iniwan mo ako?

– – – –

Ayoko sana na ikaw ay mawawala
Mawawasak lamang ang aking mundo
Ngunit anong magagawa
kung talagang ayaw mo na
Sino ba naman ako para pigilin ka?

Ang halik mo, na-mi-miss ko
Ang halik mo, na-mi-miss ko
Bakit iniwan mo ako?
Bakit iniwan mo ako?

 

ENGLISH TRANSLATION OF LYRICS

 
I was hoping you wouldn’t disappear
My world would be ruined
But what can be done
if you really don’t want to anymore
Who am I to stop you?

Though you may distance yourself
Traces of our love would be left
This song is a reminder
that I won’t forget you

– – – –

‘Cuz only you
fill up my world,
my heart, my life

Your kiss, I am missing
Your kiss, I am missing
Why did you leave me?

– – – –

I am hurt, oh baby
Every time I see you
I get jealous, oh baby
When you’re with someone else…

(Instrumental)

I am hurt, oh baby
Every time I see you
I get jealous, oh baby
When you’re with someone else…

– – – –

‘Cuz only you
fill up my world,
my heart, my life

Your kiss, I am missing
Your kiss, I am missing
Why did you leave me?

– – – –

I was hoping you wouldn’t disappear
My world would be ruined
But what can be done
if you really don’t want to anymore
Who am I to stop you?

Your kiss, I am missing
Your kiss, I am missing
Why did you leave me?
Why did you leave me?