HABOL

pagmamadali para abutan, tugis

habol
pursue, run after, chase

naghahabulang aso’t pusa
dog and cat runing after each other

Naghahabulan ang aso’t pusa.
The dog and cat are in a chase.

Habulin mo.
Run after it.

Habulin mo ako.
Run after me.

Hindi ko nahabol.
I wasn’t able to catch up (to it).

hagad, sunod; ang nais hulihin; ang nais makamtan o matamo; poskrip, dugtong sa sulat, posdata; ang bagay na idinagdag o ipinuno; apelasyon o pag-aapela sa mataas na hukuman; pag-angkin, reklamo, tutol, parali, saysay


The Tagalog word for ‘run’ is takbo.