GUSTO

ibig, nasa, nais, hilig

gusto
to want, to like

May gusto ako sa iyo.
I have a crush on you.

Gusto kita.
I like you.

Gustong-gusto ko ito.
I really, really like this.

Gusto ko ‘yan.
I like that.

Gusto kitang makita.
I want to see you.

Gusto kitang makausap.
I want to talk to you.

Gusto kitang tawagan.
I want to call you.

Gusto kitang makasama.
I want to be with you.

Gusto kitang yakapin.
I want to hug you.

Gusto kitang halikan.
I want to kiss you.

Gusto kitang pakasalan.
I want to marry you!

Gusto ko ang suot mo.
I like what you’re wearing.