GUSALI

bilding, edipisyo, malaking bahay na kongreto

gusali
building

gusali
structure

mga gusali
buildings

sa loob ng nasunog na gusali
inside the burnt building

mataas na gusali
tall building

Ano ang pinakamataas na gusali?
What is the tallest building?

Gusaling Chrysler
Chrysler Building