GUNTING

kasangkapang panggupit

gunting
scissors

Guntingin mo.
Use scissors on it.

Guntingin mo ito.
Cut this with scissors.

Guguntingin ko ang papel.
I will cut the paper with scissors.

Ginunting mo ba?
Did you use scissors on it?

Kailangan ko ng gunting.
I need scissors.

Saan ako makakabili ng gunting?
Where can I buy scissors?


Leave a Comment