GISING

pagdilat ng mata mula sa pagkakatulog, pukaw, pagka-di-natutulog

gisíng
awake

Gisíng na sila.
They’re awake already.

gising
to wake

Gumising sila
They woke up.

gumising
to wake up

Nagising ako.
I woke up.

Gising na!
Wake up!

Gumising ka na.
Wake up already.

Ginising nila ako.
They woke me up.

Sinong gumising sa kanila?
Who woke them up?

Gisingin mo ang tatay mo.
Wake your father up.

Gigising ako nang maaga.
I’ll wake up early.

kakagising / kagigising
just woke up

bagong gising
newly awakened

Kakagising ko pa lang.
I just woke up.


nanggising
the person or thing that woke someone up

Iba ang nanggising sa akin.
Something else woke me up.

Sila ang nanggising sa akin.
They were the ones who woke me up.


gising-gising
“wake-up, wake-up”

Gising-gising is a Filipino dish of coconut milk, chopped vegetables and pork.