When Giving a Gift

How to Say ‘Gift’ in Tagalog

regalo
gift

mga regalo
gifts

pasalubong
gift you bought on a trip

pamasko
Christmas gift

aginaldo
money as a Christmas gift

Para sa iyo.
For you.

Tanggapin mo ito.
Accept this.

Regalo ko sa iyo.
My gift to you.

Anong gusto mong regalo?
What gift would you like?

Nasaan ang regalo ko?
Where’s my gift?

Gusto ko ng malaking regalo.
I want a big gift.

Kahit wala kang regalo, okey.
Even if you don’t have a gift, it’s fine.

ang aking munting regalo
my humble gift

Tanggapin mo ang aking munting regalo.
Accept my humble gift.

Tanggapin po ninyo ang aking munting regalo.
Please accept my humble gift. (to someone older)

Regalo ko ito sa iyo.
This is my gift to you.

May regalo ako para sa iyo.
I have a gift for you.