GALUGAD

eksplorasyong paglalakbay

galugad
explore

galugarin
to explore

Naghanap sila ng bagong lupaing magagalugad.
They searched for new land to explore.

The word sometimes has the connotation of ransacking.

Huwag mong galugarin ang bag ko.
Don’t dig in my bag.

Ginalugad ko ang mga libro sa paghanap ng binigay mo.
I rifled through the books in search of what you gave.