GALANTE

maginoo, mapitagan, magalang at mapagbigay, matulungin; (patalinghaga) bulang-gugo

galante
gallant, boldly stylish

Madaling mahalin ang lalaking galante.
A gallant man is easy to love.

galanteng galante
very elegant

galante
generous

Ang kasalungat ng galante ay kuripot.
The opposite of generous is stingy.