Examples of Tagalog Sentences (Fruits)

Anong klaseng prutas ito?
What kind of fruit is this?

Ano ang paborito mong prutas?
What fruit do you like most?

Mansanas ang paborito ko.
Apples are my favorite.


Ang laki ng pakwan!
The watermelon is huge!

Ang tamis ng kaimito!
The star apple is sweet.

Ang asim ng pinya!
The pineapple is sour!

Magkano ang mangga?
How much is the mango?

Ang bigat ng pakwan na ito.
This watermelon is heavy.

Hinog na ba ito?
Is this ripe already?

prutas
fruit

Galing saan itong langka?
Where is this jackfruit from?

Pinitas ko sa puno.
I picked it off a tree.

Binili ko sa kanto.
I bought it at the corner.

Ang tamis ng mangga!
The mango is sweet!

Maasim ang suha.
The pomelo is sour.

Ilagay mo ang pinya sa pridyeder.
Put the pineapple in the fridge.

Balatan mo ang prutas.
Peel the fruit.

Hindi matamis ang ubas.
The grapes aren’t sweet.