February in Tagalog

The Tagalog word Pebrero comes from the Spanish febrero.
 

Pebrero
February

 

sa Pebrero
in February

 

pag-ibig
love

tsokolate
chocolate

matamis
sweet

  puso
heart

sa buwan ng Pebrero
in the month of February

 

Kailan sa Pebrero? 
When in February?

 

sa ika-labing-apat ng Pebrero
on the fourteenth of February

 

sa susunod na Pebrero 
next February

 

Day of Hearts
Valentine’s Day

 

Lumabas tayo!
Let’s go out!