Feast of the Black Nazarene

Classes in all levels in the City of Manila are suspended on Monday, January 9th, to give way to the Feast of the Black Nazarene. #Translacion2017

Pista ng Itim na Nazareno

Tuwing ika-9 ng Enero, ipinagdiriwang ng mga deboto ang Pista ng Itim na Nazareno sa Quiapo, Maynila.
Devotees celebrate the Feast of the Black Nazarene every year on the 9th of January in Quiapo, Manila.

Dinudumog ng mga tao ang santong patron ng Quiapo, ang Nuestro Padre Nazareno, na dinala noong siglo 1800 ng Ordeng Recoletos at itinampok sa simbahang nakaharap sa tanyag na Plaza Miranda.

People flock to the patron saint of Quiapo, Our Father Nazarene, which was brought in the 19th century by the Recollects and was featured at the church in front of the famous Plaza Miranda.

Ang estatwa ng Itim na Nazareno ay isang imahe ni Kristo na kasing-laki ng tao, may maitim ang balat at nililok ng isang Aztec na karpintero at binili ng isang paring taga-Mexico noong panahon ng Galleon Trade.

The statue of the Black Nazarene is a life-size image of Christ with black skin; it was sculpted by an Aztec carpenter and was bought by a Mexican priest during the time of the Galleon Trade.

Walang pasok sa Maynila sa ika-9 ng Enero, 2017. #Translacion2017


Leave a Comment