ENGGANYO

This word is from the Spanish engaño (meaning: deceit or trick). Also sometimes spelled enganyo.

engganyo
to entice

engganyohin
to seduce

Nakakaenganyong bumili.
It’s seductive to buy.
= It’s enticing to buy.

The Tagalog word enganyo originally had the Spanish meaning of trickery or fraud, but it has evolved to mean more broadly fascination and enchantment.

Nakakaenganyo talaga.
It’s really fascinating.
It’s really enchanting.

MGA KAHULUGAN SA TAGALOG

engganyo: panloloko, pang-uulol, panlilinlang, daya, pagdaraya

engganyo: kasinungalingan, kabulaanan

engganyo: parude, huwad, palsipikado