‘Do You Love Me?’

Mahal mo ba ako?
Do you love me?

Oo, mahal kita.
Yes, I love you.

Mahal na mahal kita.
I love you very much.

Mahal mo rin ba ako?
Do you love me too?

Mahal din kita.
I love you too.

Mahal na mahal din kita.
I also love you very much.

Mahal mo ba talaga ako?
Do you really love me?

Paniwalaan mo ako. 
Believe me.

Ikaw ang mahal ko.
You’re the one I love.

Mahal mo ba siya?
Do you love him/her?

Hindi ko siya mahal.
I don’t love him/her.

Mahal mo ba talaga siya?
Do you really love him/her?

Hindi na.
Not anymore.

Sinong mahal mo?
Whom do you love?

Minahal mo ba ako?
Did you love me?

Minahal  kita.
I loved you.

Minahal mo ba siya?
Did you love him/her?

Mahal mo pa ba siya?
Do you still love him/her?