DIYETA

This Filipino word is from the Spanish dieta.

diyeta
diet

pagdidiyeta
dieting

pagbabawas ng timbang
weight reduction

mga paraan ng pagpapayat at pag-di-diyeta
methods of weight loss and dieting

Magkaroon ng balanseng diyeta.
Have a balanced diet.

Panahon na para magdiyeta.
Time already to diet.