DINADAHAS

This page is undergoing editorial revision. Please check back.

Paano kung ang makata’y dinadahas bawat sandali ng kanyang buhay?


Ang kapitalismong Pilipino na kailangan ay kapitalismong may konsensya para sa mga pinagdurusa at pinagsasamantalahan, dinadahas ng kabuhayang neo-kolonyal sa istruktura at pulitika at kanluranin sa moral at pagpapahalaga.


Nang walang magawa ang Konde Adolfo ay kusang tumawag ng kapuwa lilo, dumating ang gabi, umalis sa reyno at ako’y dinalang gapos sa kabayo.

Kapagdating dito ako’y dinadahas
at ibig ilugso ang puri kong ingat,
mana’y isang tunod na kung saan buhat,
pumako sa dibdib ni Adolfong sukab.

(Florante at Laura)


Nirespeto ka ng mga kapwa mo direktor sa ibang bansa. Habang dito ay dinadahas ka ng Estado dahil sa mga pelikula mong mapanganib sa pambansang siguridad, pinararangalan ka naman ng sandaigdigan. Hindi ka nagkulang sa mga likhang naiambag mo sa kilusang masa. Pilit mong inukilkil…


… Ng lahing pulang langgam
Sa mga bughaw na sulok ng daigdig;
Ng lahing ang mga busilak
Ay dinadahas sa mga pagkaapi;
Ng lahing isinisilang na pulubi
At pumapanaw na pulubi
Ng lahing ipinagbibili sa dolyar at yen
Ang dangal ng bukas.


Gayon pala ang dinadahas,
Isip at damdami’y nagiging pahat.