TAGPÔ

pagkakakita, pagkakasumpong; eksena

tagpô
scene, circumstances

Continue reading “TAGPÔ”

BATUTE

Stuffed frogs in Philippine cuisine? That’s batute.

Continue reading “BATUTE”

TANGGAL

tanggalin: bakbakin, alisin, ihiwalay, pigtasin, tuklapin, puknatin

tanggal
remove by unfastening, detaching

Continue reading “TANGGAL”

MABINI

root word: binî

mabinì
modest

mabining asal
modest behavior

isang mabining babae
a modest woman

Continue reading “MABINI”

NATATANGI

tangi: naiiba sa kasama o sa lahat; liban; di-pangkaraniwan; bukod, bukudtangi; nag-iisa, bugtong

Continue reading “NATATANGI”

HININTAY

past tense of hintay (wait)

Hinintay kita.
I waited for you.

Kay tagal kitang hinintay.
I waited for you so long.

Ikaw ang pag-ibig na hinintay.
You’re the love that was waited for.

TIBI

The native Tagalog word tibí means “constipation.” It’s almost obscure in status, limited to certain provinces.
Continue reading “TIBI”

LURAY

lasog, wasak, munglay, punit-punit, durog, walat, wasak

luray
mangling

pagluray
mutilation

Continue reading “LURAY”